D ISPO Z IŢIA NR . 2 5 7
Privind
: delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării şi
desf
ăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7
octombrie 2018

Descarca