Nr. 13804/04.10.2018

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

Primaria Comunei Bujoreni, jud.Valcea, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua(2) func!ii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: – inspector , grad profesional superior, compartiment Financiar-contabil – inspector, grad profesional superior, compartiment Agricol

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisa si interviul; Data desfasurarii probelor:

– proba scrisa-07. 11.2018-oral0,00.

–  interviul 09.11.2018 -oral0,00.

 

Descarca