COMUNICAT

COMUNICAT
Vă anunţăm că la data de 22.06.2018 a fost publicat în S.I.C.A.P. Anunţul de participare simplificat pentru procedura “Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini, liste de cantităţi, documentaţiile tehnice necesare În vederea obţinerii avizelor I acordurilor/ autorizaţiilor şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toata durata contractului de execuţie a lucrarii şi Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii cu titlul “Modernizare şi extindere Şcoala Gura Văii”.”, având numarul SCN1005484. Potenţialii ofertanţi pot depune ofertele în SICAP până la data de 17.07.2018.

 

Download

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate 27.04

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

27.04
09:00 – 17:00 Bujoreni  PTA Olteni 2, PTA Fabrica de Mobilă ALSON (terţ)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Anunt colectiv stangere deseuri reciclabile

ANUNT COLECTiV
CATRE CETATENII COMUNE/ BUJORENI
Primaria Comunei Bujoreni, Cod Fiscal 2541 O 1 O, cu sediul administrativ ìn sat Olteni, nr.324 B, comuna Bujoreni, judetul Vàlcea, reprezentatà legai prin Gìngu Gheorghe-Primar al comunei Bujoreni, ca urmare a indeplinirii de catre comuna noastra a obiectivelor politicii Uniunii Europene in materie de deseuri si politici de mediu anuntam faptul ca impreuna cu operatorul de salubritate URBAN S.A. dorim implementarea programului de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate pnn depozitare din deseurile colectate prin operatorul serviciului de salubrizare.
Asadar, acest program consta in selectarea separata a deseurilor de hartie, plastic, sticla, metal, deseuri care se vor ridica, pentru inceput, in saptamana a treia din (lecare luna.
Primaria Comunei Bujoreni va ìncepe distribuirea sacilor. Acesti saci se distribuie gratuit la fiecare adresà (prevàzutà ìn contractul de salubritate), ìn zilele de colectare prevàzute ìn program. Cetatenii trebuie sa foloseascà acesti saci pentru colectarea deseurilor reciclabile: haiiie, carton, folie, PET-uri, si doze de aluminiu.
Prin urmare, anuntam faptul ca persoanele fizice, care au incheiate contraete individuale de salubri tate (persoanele care locuiesc la case) ca, colectarea deseurilor reciclabile (golirea sacilor) se va face in cea de a treia saptamana a fìecarei luni calendaristice.
La agentii economici colectarea deseurilor reciclabile se va face conform programàrii din contractul ìncheiat cu URBAN S.A.

Totodata, mentionam ca in saptamana nr. 3 se vor ridica doar deseuri reciclabile!

 

 

Vezi anunt

Intreruperi programate

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

20.04
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Capul Piscului

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ACCESARE FONDURI EUROPENE

Asociatia GAL Castra Traiana va organiza la sediul Bibliotecii Comunale Bujoreni, in data de 14.02.2018 la ora 13.00 activitatea de ANIMARE la nivelul localitatii Bujoreni cu prezentarea principalelor masuri de finantare din Strategia de Dezvoltare a GAL Castra Traiana.

Descarca anuntul

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

14.02  
09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – sat Bujoreni – Olteni – parţial

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data 18.01.2018

09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – loc. Bujoreni (parţial)

 

 

Denumire lucrare : Revizie tehnică celule 20 kV

 

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

 

Intreruperi programate Valcea saptamana 15.01-21.01.2018