Inspector, grad profesional principal , la Compartimentul agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

  1. Conditii de desfasurare a concursului:

Concursul se va desfăsura la sediul Primariei Comunei Bujoreni in 3 etape succesive:

  •  Selectia dosarelor( in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data expirarii depunerii dosarelor);
  •  04.09. 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  •  07.09. 2017, ora 10.00 – proba interviu

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

1.Condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (R2), cu modificările şi completările ulterioare.

2.Conditii specifice de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in Agronomie ;

3. Conditii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

4. Cunostinte de operare PC: nivel mediu;

 

Bibliografia specifica pentru functiile de inspector, grad profesional principal la Compartimentul agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni :

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rrepublicata;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr.28/2008  privind Registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.167/1997, republicata

Norme tehnice din 29 aprilie 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

 

Descarca anuntul