REZULTATUL CONCURSULUI
Pe baza borderoului de notare pentru proba seri􀀝 a dnei. Nueloiu Laura Mihaela, candidat la concursul pentru ocuparea postului contractual de execupe vacant de inspector de specialitate I, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judeµil Valcea

 

 

Descarca anuntul